Stad Izegem

Contact met de burgers.

Eind mei 2016 opende Stad Izegem officieel hun gerenoveerde stadhuis. Bij het uitwerken van het concept hield Pami rekening met drie belangrijke eisen: het contact met de burger behouden én versterken, een modernisering en vereenvoudiging van de manier van werken (intern alsook bij burgercontact) en een belangrijke focus op flexibiliteit van de ruimtes en hergebruik van het meubilair.

 

Pami ging met plezier deze creatieve uitdaging aan en ontwikkelde in een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen een samenhangend, logisch en flexibel interieurconcept. Er werden drie verdiepingen onder handen genomen met als eindresultaat een volledig nieuwe centrale ingang, een onthaal-en wachtruimte waar zelfs de allerkleinsten niet vergeten zijn, burgerloketten afgewerkt met glazen deuren die het gevoel van openheid en transparantie benadrukken, de backoffice waar rekening is gehouden met de noden en wensen van de eigen medewerkers en afsprakenruimtes die akoestisch en technisch aan alle nodige eisen voldoen.