Schréder

Werkruimten heruitvinden met het lichtspectrum als leidraad

In 2019 besliste Schréder om zijn R&D-centrum in Luik volledig opnieuw in te richten. De grootste bezorgdheid van het bedrijf? Alle medewerkers een werkruimte aanbieden die beter aansluit op de vernieuwingszin van Schréder. Wah Wah Design is samen met het bedrijf nog een stap verder gegaan: de studio heeft de manier van werken van de verlichtingsgigant tegen het licht gehouden en vervolgens een volledig nieuwe werkdynamiek gecreëerd die mens en licht verenigt.

“Let’s imagine your workplace!”: met deze uitnodiging start de samenwerking met Romain Wallon en zijn team van Wah Wah Design. Als specialist in de inrichting van werkruimten heeft de jonge studio een antwoord geformuleerd op een behoefte die bedrijven momenteel ervaren: ze willen hun medewerkers ruimten aanbieden die inspelen op hun veranderende werkgewoonten. Onder leiding van een artdirector, een business developer en twee binnenhuisarchitecten stelt Wah Wah Design hen een totaalpakket voor: van het initiële concept tot de definitieve oplevering, via de budgettering en de opvolging van de werkzaamheden.

Het R&D-centrum van Schréder is een laboratorium voor openbare verlichting over de hele wereld en wordt gedreven door LightabilityTM. Met dit zelf ontwikkelde concept biedt het bedrijf een stedelijke ervaring die comfort, respect, veiligheid en innovatie paart aan een actieve, open en inclusieve participatie van de burgers in de publieke ruimte. Het is een manier voor Schréder om de wereld op een duurzame wijze opnieuw uit te vinden aan de hand van verlichting.

Carte blanche voor de experts


De twee hadden elkaar net zo goed nooit kunnen ontmoeten. Maar de ervaring leert dat aan de basis van de meest succesvolle samenwerkingen vaak de erkenning ligt van de expertise die eigen is aan elk vak. Dankzij deze ruimdenkende aanpak kon kantoorinrichter PAMI het R&D-team van Schréder overtuigen om in zee te gaan met Wah Wah Design.

De behoeften beschreven in de briefing – de lokale en internationale medewerkers op een aangename manier ontvangen, functionele ruimten aanbieden die connectiviteit bevorderen, net zoveel ontmoetings- en ontspanningsruimten inrichten als werkzones, inspelen op de behoeften van de technische en administratieve medewerkers ... – werden gedreven door een streven naar opwaardering en dynamisering van wat er al was. Een brede vraag van het bedrijf in de vorm van een blanco blad, dat Wah Wah Design snel heeft ingekleurd ...

Een sterk concept dat verandering op gang brengt


De studio begint al snel met een actieve studie van het licht en, meer bepaald, het lichtspectrum. Kleuren, iets waarmee de lichtspecialist maar al te goed vertrouwd is, zijn verweven met de waarden en de corebusiness van het bedrijf. Ze worden gebruikt volgens hun eigen betekenis en maken integraal deel uit van de visuele communicatie binnen de werkomgeving: geel, dat staat voor concentratie, organisatie en enthousiasme, stimuleert en bevordert het zelfvertrouwen. Logisch dus dat het in alle kantoren is terug te vinden. Rood, dat staat voor daadkracht, wordt in de kantoren van de managers gebruikt enz. Kleuren zijn voortaan de gidsen die verplaatsingen sturen, ruimten afbakenen, de uitwisseling van ideeën vergemakkelijken en het volledige herinrichtingsproject bepalen. 

Het basisbeginsel van de 'Wah Wah-methode' is dat de storytelling die voor Schréder werd uitgedacht, gepaard moet gaan met een interne integratieoefening. Bij de begeleiding van zijn klant maakt Wah Wah Design gebruik van innovatieve tools: knap gecombineerde moodboards, schetsen en visuele wandelingen leveren sterke visuele argumenten die de initiatiefnemers van het project geruststellen en die vertrouwen scheppen. Net als de gestructureerde organisatie, voorgesteld door het team van designers, die al snel zorgt voor een werkroutine. De meerwaarde van de designer is zo snel zichtbaar.

Wah Wah Design heeft ingezet op aanpassingsvermogen, flexibiliteit en souplesse om er weer bovenop te komen – geen overbodige luxe gezien de uitdagingen die door de gezondheidscrisis zijn ontstaan. Ondanks veranderingen in de planning, late leveringen van grondstoffen en de opgelegde veiligheidsmaatregelen kon 95% van de aanvragen die tijdens de opdracht zijn ingediend worden uitgevoerd, binnen het vastgestelde budget en de vastgestelde planning.

Op naar een vertrouwde werkplek


Het bedrijf kon dit wel smaken en heeft de integratie van het project tot het extreme doorgeduwd via interne werkgroepen en de creatie van 'testkantoren'. Een aanpak die in eerste instantie bedoeld was om de medewerkers op de hoogte te houden van hoe het project vorderde en die, gezien het algemene enthousiasme, zeer nuttig is gebleken om de behoeften in kaart te brengen.

Behalve een open aanpak van de ruimten heeft Wah Wah Design ook nieuwe leefruimten bedacht: concentration booths, ontspanningsruimten en ruimten voor de talrijke vergaderingen in kleine groepen. Doordat de designers maximaal rekening hielden met hoe de medewerkers van Schréder werken, was het effect van hun ingrepen snel zichtbaar. Zo hebben de medewerkers zich de ruimte snel weer toegeëigend en geleidelijk aan nieuwe manieren ontdekt om de ruimten te benutten.

Bij de publicatie van dit bericht hebben ze al begrepen waar de nieuwe ruimten, die nog maar amper opnieuw zijn opengesteld, voor staan en worden ze ingenomen. Op dit moment schat men dat 70% van het personeel na COVID-19 zal terugkeren naar kantoor, een hoog cijfer dat ongetwijfeld mee te danken is aan de herinrichting van de ruimten.

Artikel opgesteld door Emilie Parthoens met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 
http://walloniedesign.be/recits-dentreprises/wahwah-schreder/