Mediahuis Hasselt

Een hart voor journalistiek

Nieuwe meubels tillen welzijn naar hoger niveau

 

Het is geen evidentie om een iconisch gebouw te vervangen door iets. Het Mediahuis is daar toch in geslaagd voor de redactie van Het Belang van Limburg. Het nieuwe kantoorgebouw sluit veel beter aan bij hoe het er vandaag op redacties aan toegaat. Met respect voor het milieu en voor de medewerkers. Samen met Pami werd gezorgd voor een inrichting waarbij ergonomie centraal stond. 

Synergie vinden

Mediahuis is een joint venture tussen Corelio en Concentra. Beide mediabedrijven vonden elkaar in eerste instantie in het drukken van kranten. Een tekort aan capaciteit en een verouderd machinepark in de drukkerij bij Corelio in Groot-Bijgaarden leidden tot een eerste samenwerking. “De synergie was meteen duidelijk en zette de deur open om ook als uitgeverij meer samenwerking te zoeken”, vertelt Facility Manager Jos Aerts. Vandaag zitten bij het Mediahuis vier krantentitels onder één hoed: Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Althans voor de Belgische markt, ook in Nederland (o.a. Telegraaf en NRC Handelsblad) en in Ierland (o.a. Irish Independent) wist het Mediahuis zich intussen een stevige positie uit te bouwen. De reden voor die schaalvergroting is duidelijk. “De gedrukte media vallen jaar na jaar terug. De zwaarste klappen vallen in de losse verkoop”, weet Aerts. “Door ook een digitale krant uit te bouwen en mee te nemen in abonnementformules kon daarin een status quo bereikt worden. Met één platform kan men voor verschillende titels een eigen digitale krant uitbouwen. Daarenboven brengt de gedeelde backoffice kostenvoordelen.”

Optimaal benutten van ruimte

De verschillende redacties binnen het Mediahuis vinden onderdak in één van de drie vestigingen in België. De hoofdzetel is een indrukkend kantoorgebouw op Linkeroever in Antwerpen. Daarnaast beschikt men over een vestiging in Groot-Bijgaarden (sluit volgend jaar) en Hasselt. In Hasselt bevindt het Mediahuis zich aan de Herkenrodesingel, waar het iconische gebouw van Het Belang van Limburg jarenlang de skyline typeerde. “Het oude gebouw kon niet meer tegemoetkomen aan de moderne eisen op vlak van energiezuinigheid en gebruiksgemak”, geeft Aerts aan. Bovendien hoefden er niet meer alle functies van vroeger in gehuisvest worden, zoals de handelsdrukkerij. Dat alles maakte dat een renovatie nooit zou volstaan om het terrein optimaal te benutten.” Het werd daarom verkocht aan een projectontwikkelaar. Enkele meters verderop zou een nieuw kantoorgebouw voor het Mediahuis verrijzen. Aerts: “Het gebouw moest uitstralen wie we zijn, samenwerking stimuleren en alle mogelijke technologische snufjes bevatten om zo energetisch mogelijk te werken. Met een e-peil van E35, de norm voor 2022, zijn we alvast geslaagd in een future proof concept.”

Drie types van werkplekken

Een nieuw gebouw, een nieuwe inrichting. Of toch circulair inrichten? “We hebben de pro’s en contra’s zorgvuldig afgewogen. De bestaande meubels waren al tweede- of derdehands en vormden een allegaartje van materialen en kleuren. Het demonteren, verhuizen en weer monteren van meubilair brengt ook kosten met zich mee. Maar doorslaggevend in deze beslissing was toch dat we een andere manier van werken wilden omarmen”, vertelt Aerts. In samenwerking met Procos werd een concept uitgedacht waarbij er drie types werkplekken gecreëerd werden: vaste plekken, flexplekken en zogenaamde fly-ins. “We willen dat iemand die hier elke dag moet zijn, de boekhouddienst bijvoorbeeld, ’s ochtends geen stress moet voelen over waar hij zal zitten. De flexplekken zien er eigenlijk net hetzelfde uit, op een kleuraccent na. Daarvoor geldt een clean desk policy. Ze zijn de ideale keuze voor wie soms in Antwerpen werkt en soms in Hasselt. Voor de zogenaamde fly-ins ten slotte, die hier maar een paar uurtjes per dag zijn, staan er nog tafels en stoelen ter beschikking.”

Alle mogelijkheden voor een warme inrichting

Voor de keuze van het meubilair ging Mediahuis na het uitschrijven van een tender, in zee met Pami. Zij beantwoordden het beste aan het lastenboek dat Procos had uitgeschreven. “Een keuze waar we van harte achterstaan, omdat we, met de aanwezigheid van Het Belang van Limburg, een regionaal karakter wilden geven aan de inkoop.” In tegenstelling tot het hoofdkwartier in Antwerpen dat een meer corporate look & feel heeft, moest de inrichting van het kantoor in Hasselt vooral warmte uitstralen. “Enkel de open haard ontbreekt”, vertelt Aerts met een knipoog. “Het aanbod van Pami bood ons genoeg mogelijkheden om die warmte te creëren. Daarnaast kunnen we de medewerkers een aanbod van verschillende sferen geven in functie van het type gebruik. Is het een algemene werkplek? Dient ze voor overleg? Of voor individueel geconcentreerd werken? Alles heeft een passende inrichting gekregen.”

Ergonomie als doorslaggevend element

Het cruciale element in de uitwerking van het meubilair was de ergonomie. “We wilden bureaus die in de hoogte verstelbaar waren, zodat onze medewerkers kunnen afwisselen tussen staan en zitten. De effecten van ergonomie laten zich maar op lange termijn voelen, maar als Mediahuis vinden we het belangrijk om onze mensen wel de juiste infrastructuur te geven voor meer welzijn.” Wat dat betreft is Aerts tevreden met de input van Pami. “Op hun aanbeveling kregen ook een aantal vergaderzalen dergelijke zit-sta tafels. We zien dat dit zeer in de smaak valt, zeker op de redactie wordt die dubbele functie veelvuldig gebruikt.” In totaal leverde Pami 723 stoelen en een 250-tal bureaus. Ook de samenwerking beviel erg. “We hadden een zeer strakke planning voor ogen en tijdens de oplevering moest iedereen nog wat hoger schakelen. Voor Pami was dit geen belemmerende factor. Integendeel. Alles liep volgens de afspraken”, blikt Aerts tevreden terug.

Werkplekken gebruikt zoals ze bedoeld zijn

De overgang naar het nieuwe kantoor is intussen goed verteerd. Aerts is tevreden met wat er gecreëerd is. “De flexibiliteit in werkplekken, het ruime aanbod aan sferen, zijn hier als positief ervaren. De ruimtes en het meubilair worden effectief allemaal gebruikt zoals ze bedoeld waren. Vroeger wilde iedereen graag in het kantoor in Antwerpen gaan werken. Nu niet meer. Het is hier gezellig druk geworden, want het gebouw nodigt uit om relaties uit te nodigen.” Er zit overigens ook een stukje uit het iconische gebouw in verwerkt. De fameuze bomenrij die helaas gerooid moest worden om plaats te maken, werd tot meubels verwerkt in de grote inkomruimte. “De verandering van kantoor kwam er met het oog op onze medewerkers en het milieu, maar wel met respect voor ons erfgoed”, besluit Aerts.