Gemeente Overpelt

Flexibiliteit troef

Sinds half januari 2018 is het gemeentehuis van Overpelt weer open. Het gebouw was negen maanden dicht voor grootscheepse renovatiewerken. Het gebouw is energieefficiënt geworden, biedt plaats aan bijkomende diensten en is meer praktisch en comfortabel geworden voor publiek en personeel.

De renovatie van het gemeentehuis staat niet op zich. Er gaat ook een nieuwe manier van werken mee gepaard. Om te beginnen is er het zogenaamde flexwerken: in principe heeft niemand nog een vast bureau, maar neemt hij of zij een plaats in die beschikbaar is of die wenselijk of nodig is naargelang de taken en opdrachten die moeten worden uitgevoerd. Deze manier van werken maakt dat er - kort gezegd - minder plaats nodig is om meer mensen te laten werken. Daarnaast wordt er verder werk gemaakt van de digitalisering en automatisering van zowel de werkprocessen in de achtergrond als de dienstverlening voor de mensen. Het uiteindelijke doel: laat de mensen die het kunnen, zo veel mogelijk van thuis uit gebruik maken van een digitale dienstverlening, zodat er aan de balie meer tijd vrij komt om mensen te helpen die hulp nodig hebben.