Blog - wereldmilieudag - vuilbakken om te recyclen

Wereldmilieudag

05/06/2023

Wereldmilieudag, een dag waarop we extra aandacht vestigen op het belang van het milieu voor onze planeet en maatschappij. Iedereen is verantwoordelijk voor onze Aarde en haar grondstoffen. Daarom geven we je in deze blog een inkijk in onze eigen inspanningen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), met oprechte zorg voor ‘People, Planet & Prosperity”, wint steeds meer aan belang. Zowel vanuit de maatschappij als vanuit de overheid. Op die evolutie wachtte Pami niet, integendeel. Al sinds 2013 is Pami het enige Belgische bedrijf in zijn sector met een MVO Prestatieladder-certificaat, onafhankelijk afgeleverd door Kiwa. Bewust bezig zijn met de impact van onze activiteiten zijn voor Pami geen holle begrippen. Dat getuigen onderstaande inspanningen.

Elektriciteit

Sinds 2006 wist Pami zijn elektriciteitsverbruik stelselmatig terug te dringen. En dat ondanks de omzetgroei van 120% die sindsdien werd gerealiseerd. Het totale elektriciteitsverbruik daalde met 43,5%, het verbruik per 100 euro omzet met maar liefst 62%! Anno 2023 produceren we bovendien maar liefst één derde met eigen zonnepanelen.

Aardgas

Ook bij het aardgasverbruik zien we dezelfde daling, in tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten op basis van onze groei. Het lagere verbruik resulteert automatisch ook in minder emissies. Deze houden we bovendien altijd ruim onder de wettelijk toegestane waarden.

CO2

De spectaculaire daling van ons elektriciteits- en gasverbruik resulteerde in meer dan 40% daling aan CO2-emissies. Het is onze ambitie om daarmee tegen 2026 CO2-neutraal te zijn.

Proceswater

Dankzij een doorgedreven optimalisatie van onze productieprocessen en een gesofisticeerde ontvettingsinstallatie gebruiken we vandaag nog maar één derde van het proceswater t.o.v. 2006. Het kleine restant aan afvalwater van het ontvettingsprocédé wordt afgevoerd door een erkende verwerker. Pami is daardoor officieel erkend als ‘nullozer’.

Karton

In 15 jaar tijd drongen we het verbruik van karton met 76% terug. Bovendien is het karton dat we gebruiken voor 100% gerecycleerd materiaal. Alle karton wordt door ons montageteam teruggenomen, gesorteerd en opnieuw gebruikt.

Kunststoffen

Met doordachte productontwikkeling drongen we de afgelopen jaren het gebruik van kunststoffen sterk terug. De kunststoffen die we gebruiken zijn daarenboven voor 100% recyclebaar.

Duurzaam bosbeheer

Sinds 2011 draagt ons beheerssysteem het PEFC-label (Programme for Endorsement of Forest Certification). Dankzij deze certificering kunnen we onze klanten houtproducten uit duurzaam beheerde bossen aanbieden zonder meerprijs.

Recycling

Door het gebruik van hoogwaardige, kwalitatieve materialen hebben onze producten een zeer lange levensduur en zijn 100% recyclebaar. Aan het einde van de levenscyclus engageert Pami zich dan ook om zijn producten terug te nemen voor recyclage.

Circulair

Recycling gebeurt bij Pami pas in allerlaatste instantie. Als kantoorinrichter en workspace designer hechten we veel waarde aan circulair denken en produceren. Bijvoorbeeld door werk te maken van slim ecodesign, levensloopverlenging, herbruikbaarheid enz. Onze verticale integratie, met o.a. eigen R&D en productie, verhoogt de mogelijkheid tot re-use of re-manufacturing. Benieuwd naar onze circulaire realisaties? Lees er alles over hier.

ISO 14001-certificaat

Al in 2003 behaalde Pami, als eerste in de sector in België, het ISO 14001-certicaat. Het ultieme bewijs dat ons engagement om onze impact op het milieu steeds verder te verkleinen diep in onze genen zit.

Draag jij het milieu ook een warm hart toe? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.