Waarom Pami maatschappelijk verantwoord onderneemt image

Waarom Pami maatschappelijk verantwoord onderneemt

21/10/2020

Wist u dat wij als eerste in de Benelux een MVO-certificaat behaald hebben in onze sector? Een wat, hoor ik u denken? In deze blogpost leggen we u dat graag even uit. Want we zijn er best wel een beetje trots op.

Een MVO-certificaat is een certificaat dat je als organisatie of bedrijf ontvangt als je aan de normen van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ voldoet. Een onafhankelijk extern bureau legt je daarvoor flink op de rooster. Ze gaan na of je voldoet aan alle normen, en dat zijn er heel wat. Ze gebruiken daarvoor de MVO Prestatieladder. Maar liefst 33 MVO-indicatoren worden gecheckt. Als bedrijf volgen we onze voortgang op het vlak van deze indicatoren continu op via ons managementsysteem. Dat doen we in samenspraak met de stakeholders.

Door te kiezen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, zoek je als ondernemer de juiste balans tussen people, planet en profit. Respectvol omgaan met mens, milieu en omgeving heeft een prominente plaats in onze strategie. Het is voor ons dan ook geen vrijblijvende bezigheid. We houden onszelf verantwoordelijk voor de effecten van onze ondernemingsactiviteiten op die drie gebieden. En we leggen daarover verantwoording af aan onze belanghebbenden.

Handen en voeten geven
In de praktijk geven we dit beleid vorm door de juiste balans te vinden tussen kansen en risico’s, zowel voor, tijdens als na het productieproces. We zoeken voortdurend naar betere grondstoffen, slimmere productieprocessen en grensverleggende designs. Natuurlijk altijd rekening houdend met de wetgeving die van toepassing is op onze activiteiten.

Ook dragen we ethisch gedrag en eerlijk zakendoen hoog in het vaandel. We willen nooit meewerken aan kinderarbeid, corruptie, uitbuiting of discriminatie. Dat zijn zaken die ingaan tegen het algemene gevoel van rechtvaardigheid. Wij hanteren als bedrijf daarom een interne gedragscode die al onze medewerkers onderschrijven. We zijn ons ook ten volle bewust van de invloed die we hebben op onze leveranciers en zetten die doelgericht in om onze principes stroomopwaarts af te dwingen.

Duurzame partner
Het MVO-certificaat is voor ons zoveel meer dan het zoveelste kwaliteitslabel. De MVO Prestatieladder is sinds 2015 internationaal erkend. Het vormt de rode draad in onze werking, aanpak en manier van ondernemen. En weet u, onze opdrachtgevers vragen er ook naar. Dat zijn dan vaak organisaties of bedrijven die daar zelf ook heel actief mee bezig zijn. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en circulariteit wordt door opdrachtgevers en de overheid sterk gewaardeerd in hun projecten.


Hoever staan we ondertussen?
In 2013 ontvingen we als eerste kantoorinrichter in de Benelux het MVO-certificaat. In 2019 doorliepen we nogmaals het inspectieparcours van het externe bureau Lloyd’s Register Quality Assurance. Ze verlengden onze erkenning op niveau 3 tot 2022! Weliswaar met tussentijdse opvolgmomenten. We behouden dus ons certificaat, dat trouwens een praktische toepassing is van de ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds het enige sectorbedrijf uit de Lage Landen die dit certificaat kan voorleggen. En daar zijn we best trots op.

Dus schakelt u ons in als workspace designer, dan kiest u voor een partner die duurzaam en maatschappelijk verantwoord onderneemt. We zullen nu en in de toekomst inspirerende en motiverende kantoorinrichtingen blijven creëren. Dat doen we vanuit onze passie voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.