Terug naar kantoor? Op kousenvoeten of met de fanfare voorop? image

Terug naar kantoor? Op kousenvoeten of met de fanfare voorop?

09/06/2021

De deur naar het ‘kantoorwerk van de toekomst’ opent deze week op een kier. In juli gaat de rem er helemaal af en is het niet langer verplicht om thuis te werken. Na de zomer volgt de échte uitdaging: bedrijven beslissen dan terug helemaal zelf hoe ze hun werk organiseren. Weet ú al hoe u het gaat aanpakken? Slaat u het spoor van het hybride werken definitief in? Of kijkt u nog even de kat uit de boom en houdt u voorlopig alles bij het oude?


De coronacrisis is bepaald geen eendagsvlieg gebleken. Het afgelopen anderhalf jaar bepaalde ze ons leven elke dag. Meer nog, ze duwde onze manier van werken definitief een nieuwe richting op. Miljoenen kantoorwerkers mochten proeven van het thuiswerken. En het moet gezegd, het enthousiasme daarover is dubbel. Letterlijk, want wat blijkt uit een enquête die hr-dienstenverlener Acerta en jobsite StepStone hielden bij drieduizend werkende Belgen? Dat bijna de helft minstens halftijds wil terugkeren naar de werkvloer. Let op het woord ‘halftijds’. Ze willen dus wel terug naar kantoor, maar graag in combinatie met thuiswerk. Veel werknemers zien een hybride manier van werken ondertussen dan ook als het werken van de toekomst.


De coronacrisis zette onze manier van werken even on hold. Ze zorgde voor een reset. Dat biedt ons nu de kans om wat goed was aan te houden, en wat niet werkt achter ons te laten. We krijgen een unieke gelegenheid om een gezondere en meer gebalanceerde manier van werk vorm te geven. En dat is ook hard nodig, als we naar het stijgende aantal burn-outs en depressies kijken.


Welke vier grote uitdagingen zien we?


 1. Nieuwe werkafspraken maken
  Als werkgever, Facility- of HR manager of krijgt u uitdagend huiswerk mee. Want de thuiswerkplek is dankzij de coronacrisis nu ook een volwaardige arbeidsomgeving geworden. Die zal een rol moeten krijgen in de nieuwe werkplanningen, taakverdelingen en opdrachten. Ook zullen de belangen van de medewerker, de organisatie en de klanten opnieuw gewogen moeten worden. Daarbij vraagt deze herstart ook om nieuwe afspraken op het vlak van werkuren, tijdsregistratie, verzekeringen en andere arbeidsvoorwaarden.

 2. Kantoorruimtes anders inrichten
  Uit diepgaande gesprekken met onze klanten en partners blijkt dat het fysieke kantoor, ondanks alles, toch een blijver is. Maar de nieuwe, hybride manier van werken zorgt er wel voor dat organisaties ‘the office as they know it' moeten herdenken. Het kantoor en alles wat er rond hangt kent als het ware een wedergeboorte met een doorgedreven human centered benadering! Ontmoeten, samenwerken en inspireren staan centraal, maar een inspirerend kantoor moet natuurlijk ook mogelijkheden bieden tot andere taken zoals geconcentreerd werken... De werkomgeving moet in de toekomst dus nòg meer afgestemd zijn op de gebruiker en de taak of activiteit die hij of zij uitvoert.

  De thuiswerkplek maakt ook volwaardig onderdeel uit van hybride werken. Ook die heeft een professionele en ergonomisch gezonde inrichting nodig. Want uw medewerker zal er nu meer werktijd doorbrengen dan vóór de crisis. De overheid geeft u trouwens interessante fiscale voordelen als u investeert in thuiswerk. Maak zeker gebruik van onze Safe@Home Service.

 3. Sociale cohesie niet uit het oog verliezen
  Een ander aandachtspunt is het behoud van de sociale cohesie in uw team. Want hoe houdt u de onderlinge relaties warm als uw werknemers elkaar veel minder ontmoeten? U kunt dat counteren met nieuwe vormen van overleg per afdeling, team of entiteit. Bijvoorbeeld om de voortgang van doelstellingen en projecten samen te bespreken. Het geeft u de kans om de onderlinge relaties en verbondenheid te versterken. Want wat u zeker wilt voorkomen, is dat er een (virtuele) scheiding ontstaat tussen ‘kantoormussen’ en thuiswerkende ‘huismussen’.

 4. Emoties bij verandering managen
  De vierde uitdaging die we zien is de psychologische impact van de reboarding van uw personeel. Want de terugkeer naar kantoor heeft ook een emotionele kant. Veranderingen wekken nogal eens wat weerstand op, dus zo’n terugkeer kan wat (onderdrukte) spanningen doen opborrelen. Uw managementstalenten worden in deze overgangsperiode dus zeker op de proef gesteld. Communiceer daarom transparant over hoe u die nieuwe manier van werken wilt gaan vormgeven. Heb daarbij aandacht voor de zorgen waarmee uw medewerkers zitten. Bespreek de verwachtingen die ze hebben ten aanzien van de herstart.

  We stellen u graag gerust. Zie dit traject als een leerproces naar een nieuwe vorm van werken. En door ruimte te geven aan de emoties van uw personeel, krijgt deze overgangstijd een sterker draagvlak en grotere slaagkansen.


We gaan deze uitdagingen graag met u aan. Schakel ons gerust in bij uw denk- en organisatieproces waar u doorheen gaat. Als experts en professionals in workspace designing zoeken we oplossingen die het beste bij uw bedrijf passen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie of een gesprek.