Pami tegen plastic image

Pami tegen plastic

10/05/2021

Ook tijdens de coronacrisis gaat de jaarlijkse bewustwordingscampagne over de impact van onze plastic consumptie op het milieu en onze gezondheid gewoon door. Het opzet van “Mei Plasticvrij” is eenvoudig: samen één maand ons gebruik van wegwerpplastic verminderen.


Elk jaar belandt er maar liefst 8 miljoen ton plastic in de oceanen. Inderdaad, u lees het goed: 8.000.000 ton! Als we niets doen zal er tegen 2050 meer plastic in zee te vinden zijn dan vissen. En het gaat niet enkel om verpakkingen. Sommige plasticdeeltjes zijn echt microscopisch klein en komen via de lucht, water, voedsel… in ons lichaam terecht. Smakelijk!


Als duurzaam geëngageerd bedrijf doet Pami ook dit jaar opnieuw mee om samen de wereld een stukje meer plasticvrij te maken! Naast een interne sensibiliseringscampagne volgen we als onderneming 4 globale richtlijnen:

  • Refuse: weiger zo veel mogelijk nutteloze, overbodige plastic
  • Reduce: verminder het gebruik van plastic, zowel in het dagelijks leven als in productie. Denk vb. aan verpakkingen van producten.
  • Reuse: hergebruik plastic i.p.v. het weg te gooien. Dit kadert perfect binnen onze circulaire strategie.
  • Recycle: recycleer plastic die u niet kunt weigeren, verminderen of hergebruiken


Meer info en concrete tips? Kijk dan snel op Mei Plasticvrij