Pami verlengt MVO certificering tot eind 2025

Pami blijft enige kantoorinrichter in de Benelux met een MVO-certificaat

01/12/2022

Al sinds 2013 zijn we het enige bedrijf in onze sector in de Benelux met een MVO Prestatieladder-certificaat. Concreet wil dat zeggen dat we ons beleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen objectief en aantoonbaar kunnen staven. De kernthema’s die daarvoor door een onafhankelijke instantie worden geëvalueerd, gaan van behoorlijk bestuur en arbeidsomstandigheden, over milieu en emissies, tot en met de ontwikkeling van de gemeenschap.

“Als familiale kmo namen we daarmee onze verantwoordelijkheid lang voordat er nog maar over wettelijke kaders op dit domein werd nagedacht”, stelt Lode Essers, CEO van Pami kordaat. “Bewust bezig zijn met de impact van onze activiteiten op mens, milieu en maatschappij zijn voor ons dan ook geen goedkope slogans of holle begrippen. Dat we onze MVO-certificering opnieuw verlengen tot eind 2025, andermaal als enige Benelux-bedrijf in onze sector, toont dit ondubbelzinnig aan.”

Doorheen de jaren bleef maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen een rode draad doorheen onze strategie. Opdrachtgevers vragen dan ook hoe langer hoe meer naar de mate waarin we als bedrijf ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. Enerzijds als een soort kwaliteitslabel, en anderzijds omdat ze er zelf steeds meer mee bezig zijn.

“Als je dat dan kan aantonen aan de hand van een officieel certificaat, uitgereikt door een onafhankelijke instantie, wordt het een serieuze troef”, verduidelijkt Goswin Fijen, gedelegeerd bestuurder van Pami. “Bovendien helpt het om duurzame relaties uit te bouwen met klanten en andere stakeholders. Je hebt immers sterke raakvlakken en werkt vanuit een gedeelde visie. Dat schept vertrouwen. Een mooi voorbeeld daarvan is onze recente samenwerking met een Belgische grootbank, voor wie de realisatie van een duurzame nieuwe hoofdzetel een absolute prioriteit was. Voor die inrichting leverden we onder andere 10.000 lockers. Ruim de helft daarvan recupereerden we uit de oude kantoren, en refurbishten we integraal in onze fabriek in Pelt.”

Ook bij het binnenhalen van het raamcontract voor het leveren van kantoormeubilair aan alle Belgische federale overheidsdiensten, ter waarde van 56 miljoen euro over vier jaar, speelde duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol. “Zonder duurzaamheidsverslag word je niet eens meer toegelaten om deel te nemen aan dergelijke aanbestedingen”, weet Essers, “En dan is een certificaat als dit uiteraard de kers op de taart. Waarvoor dank en felicitaties aan al onze medewerkers.”

Lees meer over onze oprechte zorg voor 'People, Planet & Prosperity'