Ergonomische werkplek met zit-sta bureau, ergonomische bureaustoel en roze akoestische wand

Nieuwe wetgeving over ergonomie en preventie van MSA: Impact op kantoorinrichting

04/06/2024

Op 25 mei 2024 ging een nieuw koninklijk besluit (KB) van kracht dat de ergonomie op de werkplek en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) aanzienlijk versterkt. Het vormt onderdeel van de codex over het welzijn op het werk en brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor de inrichting van kantoren en de algemene werkomgeving. Als werkgever is het essentieel om deze wijzigingen te begrijpen en te implementeren om te voldoen aan de wettelijke vereisten en om de gezondheid en productiviteit van je werknemers te bevorderen.

Wat houdt de nieuwe wetgeving in?

Het nieuwe koninklijke besluit legt de nadruk op een holistische benadering van ergonomie op de werkplek. Dit betekent dat je niet alleen verplicht bent om ergonomische werkplekken te voorzien, maar ook om een voortdurende evaluatie en verbetering van de werkomstandigheden te waarborgen. Specifiek richt het koninklijk besluit zich op:

  1. Kantoormeubelen: Je moet werknemers voorzien van ergonomische bureaustoelen en bureaus die hun individuele behoeften ondersteunen.
  2. Werkplekinrichting: De wetgeving vereist dat werkplekken zodanig zijn ingericht dat zij de natuurlijke bewegingen en houdingen van werknemers ondersteunen, om overbelasting en repetitieve stress te voorkomen.
  3. Preventieve maatregelen: Je moet een risicoanalyse uitvoeren om mogelijke MSA-risico’s te identificeren en passende preventieve maatregelen nemen. Denk aan het organiseren van ergonomische trainingen en het promoten van pauzes en afwisselende werkzaamheden.
  4. Monitoren en evalueren: Er wordt een systeem van continue monitoring en evaluatie van ergonomische maatregelen ingevoerd, waarbij je periodiek feedback van werknemers moet verzamelen en verbeteringen doorvoert.

Impact voor werkgevers

De invoering van dit nieuwe koninklijk besluit betekent een noodzaak om je huidige kantoorinrichting te herzien en aan te passen. De focus ligt op het creëren van een werkomgeving die de gezondheid en het welzijn van je werknemers bevordert.

De voordelen hiervan zijn echter aanzienlijk. Door te investeren in een ergonomisch verantwoorde werkomgeving, kan je niet alleen voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook de productiviteit en tevredenheid van je werknemers verhogen. Dit leidt tot minder ziekteverzuim en een hogere betrokkenheid, wat uiteindelijk je bedrijfsresultaten ten goede komt!

Hoe Pami kan ondersteunen?

Als specialist in kantoorinrichting begrijpt Pami de complexiteit van deze nieuwe wetgeving en staan we klaar om je te ondersteunen bij het creëren van ergonomische en gezonde werkomgevingen. Met ons assortiment duurzame en circulaire kantoormeubelen, en onze expertise op het gebied van ergonomisch design, helpen we je om te voldoen aan de wettelijke vereisten en tegelijkertijd een inspirerende en productieve werkomgeving te creëren.

Neem vandaag nog contact op met Pami om te ontdekken hoe we jouw kantoor kunnen transformeren in overeenstemming met de nieuwe regelgeving over ergonomie en MSA