Nieuwe samenwerking met maatwerkbedrijf Bewel

Nieuwe samenwerking met maatwerkbedrijf Bewel

28/06/2023

In het kader van onze grote aanwervingscampagne trok Pami vijf nieuwe talenten aan via een samenwerking met maatwerkbedrijf Bewel. Bewel is een gerenommeerde organisatie die zich inzet voor het tewerkstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Pami en Bewel delen de overtuiging dat iedereen die geëngageerd is een toegevoegde waarde kan zijn voor onze maatschappij, onze economie én voor zichzelf.

“Om onze nieuwe medewerkers succesvol te integreren, stelden we samen met Bewel een uitgebreid inwerk- en begeleidingsprogramma op. In een eerste fase zullen de nieuwe medewerkers uitgebreid kennismaken met de bedrijfsprocessen van Pami, waarbij ze worden begeleid door ervaren teamleden. Zo willen we hen vertrouwd maken met de specifieke taken en verantwoordelijkheden die bij hun functie horen, en hen in staat stellen om snel en effectief bij te dragen aan onze productieactiviteiten. We zijn vastbesloten om hen alle kansen te bieden om te groeien en merken nu al dat ze beschikken over de vereiste passie en toewijding om aan onze hoge kwaliteitsnormen te voldoen.”, zegt Dave Stevens, Operations Manager (links op de foto).

Als een maatschappelijk geëngageerd bedrijf streeft Pami ernaar om een zo groot mogelijke, duurzame en positieve impact te realiseren. Zowel op economisch, maatschappelijk als milieuvlak. Pami gelooft in het belang van lokale tewerkstelling en investeert actief in het versterken van de gemeenschap waarin het opereert. Door samen te werken met Bewel draagt Pami bij aan aan het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van inclusiviteit in de arbeidsmarkt.

“Deze samenwerking illustreert de toewijding van Pami aan sociale verantwoordelijkheid en het bouwen van een diverse en inclusieve werkomgeving. Pami ziet het als een kans om de talenten en capaciteiten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te erkennen en te benutten. Door hen een kans te bieden om te werken en te groeien in een ondersteunende omgeving, versterkt Pami niet alleen de lokale tewerkstelling, maar ook het welzijn en de zelfontplooiing van deze individuen.”, verduidelijkt Kimberley Maes, HR Manager.

"Het is de missie van Bewel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tewerk te stellen en te ontwikkelen. We doen dit graag via enclavewerk bij de klant inhouse omdat deze tewerkstellingsvorm echt bijdraagt tot integratie. Dat Bewel met vier maatwerkers en 1 begeleider kan opstarten bij Pami is goed voor de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Noord-Limburg.”, besluit Johan Bongaerts, Algemeen Directeur Bewel.

Pami en Bewel hopen dat dit initiatief ook andere bedrijven en organisaties aanzet om actief bij te dragen aan inclusieve tewerkstellingsinitiatieven. Door gezamenlijk te streven naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en een betere toekomst creëren voor ons allemaal.