Maatregelen Covid-19 image

Maatregelen Covid-19

17/03/2020

UPDATE 03.04.2020

Beste


Vanaf maandag 6 april 2020 start Pami gedeeltelijk en gefaseerd terug op. Dit alles zal maximaal van thuis uit gebeuren. Indien toch aanwezigheid op kantoor nodig is, zal dit gebeuren met inachtname van alle regels rond social distancing.

Verder zullen in deze eerste week de nodige voorbereidingen getroffen worden om de productie en de leveringen terug op te starten. En dit, nogmaals, met respectering van de nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Bedoeling is onze productie en logistiek opnieuw op te starten vanaf dinsdag 14 april 2020.

Pami is erg blij met de vele positieve reacties onder de collega’s omtrent de opstart. Wij zijn dankbaar voor hun begrip en ondersteuning in deze moeilijke tijden. Hun verantwoordelijkheidszin en maatschappelijke betrokkenheid om dit met zijn allen te realiseren en zo deze crisis zo snel mogelijk proberen te overwinnen zijn lovenswaardig. Samen maken we dit waar !

Maar wij roepen iedereen op, zowel klant als collega, om dit met de nodige voorzichtigheid te doen en met respectering van alle regels. Alleen zo kunnen we een verdere verspreiding van het virus tegengaan. Alleen zo kunnen wij en jullie zelf trachten gezond te blijven in het belang van jezelf, je familie en je naasten. Want dat blijft prioriteit nummer 1!

Laat duidelijk zijn dat deze situatie altijd onderhevig kan zijn aan wijzigingen in functie van de dagelijkse evolutie van de crisis. Wij houden u uiteraard permanent op de hoogte.

HOUD HET GEZOND !
# SAMEN STERK TEGEN CORONA !


Met vriendelijke groeten,

Lode & Hendrik Essers


UPDATE 18.03.2020

Beste


De situatie rondom het Corona virus Covid-19 is sinds de gisterenavond afgekondigde maatregelen nog een heel stuk complexer geworden. Het garanderen van de gezondheid van onze medewerkers wordt steeds moeilijker waardoor ook PAMI tot nieuwe drastische maatregelen gedwongen wordt.


Gezien de verstrengde overheidsmaatregelen en de gezondheidsrisico’s wordt normaal werken praktisch onuitvoerbaar. Bovendien worden wij langs allerhande wegen belemmerd om onze activiteiten nog verder te kunnen uitvoeren. Klanten weigeren steeds meer leveringen, de verhuissector levert geen liften meer, verschillende bouwwerven worden stilgelegd, verschillende leveranciers beginnen leveringen uit te stellen, …


Op basis van al deze elementen hebben wij na rijp beraad beslist om over te gaan tot volledige sluiting van ons bedrijf van 20 maart tot 5 april. Voor dringende vragen gedurende deze periode zullen wij wel steeds telefonisch bereikbaar blijven op het nummer +32 11 800 700.


We hopen van harte dat de situatie tegen dan terug onder controle is en dat we op 6 april onze activiteiten op een normale manier kunnen heropstarten. Wij zullen de situatie op de voet blijven opvolgen en houden jullie uiteraard op de hoogte als er iets verandert.


Wij beseffen maar al te goed dat dit een verstrekkende beslissing is, die ons allen pijn zal doen, maar die we moeten nemen in het kader van deze uitzonderlijke crisis. We hopen te mogen rekenen op jullie begrip.


Leef ook alle opgelegde maatregelen goed na zodat we deze crisis snel onder controle kunnen krijgen.


Let goed op jezelf en je naasten ! Probeer vooral gezond te blijven !
Samen komen we hier door !


Met vriendelijke groeten,

Lode & Hendrik Essers


UPDATE 17.03.2020

Beste

Betreffende de verspreiding van het Corona-virus, is onze eerste bezorgdheid uiteraard de gezondheid van onze medewerkers, onze klanten en hun familie. Maar ook de continuïteit van onze dienstverlening is van belang. Wij vinden het daarom uiterst belangrijk dat onze medewerkers veilig en verantwoord kunnen blijven werken en hebben daarvoor een resem interne afspraken gemaakt. 


We volgen de laatste richtlijnen op de voet en nemen de gepaste acties om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.

Op dit moment is er nog weinig rechtstreekse impact op onze dienstverlening. Pami blijft operationeel en we verwerken uw vragen en orders zoals u dat van ons gewoon bent. Wij blijven telefonisch bereikbaar, maar vermits er een groot deel van onze medewerkers thuis werkt, is contact per e-mail het meest aangewezen. Bij Pami kunnen op dit ogenblik de productie-eenheden nog vrij normaal blijven draaien, dankzij onze lokale productie en verwerking. Ook de leveringen kunnen in onderling overleg en mits het respecteren van de nodige voorzorgsmaatregelen blijven doorgaan.

Al onze buitendienstmedewerkers blijven telefonisch bereikbaar en kunnen, indien nodig en mits ook hier het in acht nemen van de veiligheidsmaatregelen, nog steeds op bezoek komen. Ze zullen wel steeds vooraf telefonisch contact opnemen. Afspraken via telefoon of video-conference worden echter ten zeerste aanbevolen. Bezoeken in de showroom worden afgeraden en kunnen enkel op afspraak.

Deze situatie kan uiteraard snel bijgesteld worden op basis van nieuwe beslissingen of ontwikkelingen. In dat geval brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte. We doen alvast ons uiterste best om eventuele hinder tot een minimum te beperken. We rekenen hiervoor op uw begrip.

Mocht u verdere vragen hebben, kan u steeds contact opnemen met één van onze collega’s. Ze helpen u graag verder!


Let goed op uzelf, uw naasten en probeer vooral gezond te blijven!


Met vriendelijke groeten,

Lode & Hendrik Essers