Kantoormeubilair voor nieuw ziekenhuis overtuigt op alle vlakken image

Kantoormeubilair voor nieuw ziekenhuis overtuigt op alle vlakken

20/12/2018

In 2018 smolten drie ziekenhuiscampussen samen op één locatie. Het nieuwe AZ Sint-Maarten langs de Liersesteenweg in Mechelen beslaat een oppervlakte van maar liefst 105.000 m² waar alles in het werk gesteld is om patiënten op de best mogelijke manier te verzorgen. Voor het interieur kon het AZ Sint Maarten rekenen op het kantoormeubilair van Pami. Hun producten overtuigden niet alleen door de ergonomie, de look & feel en de robuustheid. Pami bewees zich ook als partner die kan meedenken en vlot kan inspelen op wijzigingen zonder aan de vooropgestelde deadlines te tornen.

Patiënt centraal
Op 15 oktober mocht het AZ Sint-Maarten zijn eerste patiënt ontvangen in het nieuwbouwcomplex aan de Liersesteenweg. Een project waar meer dan vijf jaar aan gebouwd is en waar vooraf duizenden uren aan overleg zijn ingekropen. Het nieuwe ziekenhuis ontstond als fusie van drie campussen in Mechelen en Duffel en ontpopt zich tot een zorggestuurd gebouw. Technisch directeur Jan Claesen nam ook de projectleiding van de nieuwbouw op zich. “Voor de uitwerking van een concept hebben we gewerkt rond een twaalftal beleidslijnen. Belangrijk was dat het gebouw echt ten dienste van de patiënt kwam te staan en dat we een healing environment creëerden. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan door te kiezen voor een inplanting te midden het groen en ook binnenin zes patio’s te voorzien waar het aangenaam vertoeven is.” AZ Sint-Maarten wil dat groene karakter zowel letterlijk als figuurlijk waarmaken. “We hebben ernaar gestreefd om de CO2-emissies zoveel mogelijk te beperken”, geeft Claesen aan. “Dat gebeurde door onder meer te kiezen voor warmtekrachtkoppeling en warmtepompen.” Daarnaast zette het AZ Sint-Maarten resoluut in op het realiseren van een fijne werkomgeving. “Dat toont zich bijvoorbeeld in de aandacht die ging naar de logistieke processen. We hebben telkens geprobeerd om de loopafstanden voor het personeel tot een minimum te beperken en hun van alle mogelijke technologie en ergonomie te voorzien zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren en de patiënten de best mogelijke zorg garanderen.”


Keuze voor nieuw kantoormeubilair
Een belangrijk element in het verzekeren van de ergonomie heeft uiteraard te maken met de keuze voor het kantoormeubilair. In een ziekenhuis met een oppervlakte van 105.000 m² maakt dat een mooie optelsom. Het AZ Sint-Maarten had nood aan 430 werkplekken, 900 kasten en 600 tafels. De openbare aanbesteding die daarvoor werd uitgezet, vroeg niet alleen om een goede prijs in zijn gunningscriteria, maar peilde tevens naar de kwaliteit van het materiaal en de flexibiliteit van leveren. Claesen: “Dat we maximaal ingezet hebben op nieuwe materialen in plaats van het bestaande meubilair te recycleren had verschillende redenen. Enerzijds wil je een dergelijk momentum aangrijpen om te verhinderen dat het aan amalgaam van materialen en stijlen wordt. Anderzijds moest ook de doorlooptijd zo kort mogelijk zijn. Het ziekenhuis moest volledig uitgerust, voorbereid en tot in de puntjes gecontroleerd zijn om van het eerste moment de patiënten op de juiste manier op te volgen. Dat kon enkel met nieuw meubilair.”


Alles in eigen beheer
Als senior aankoper was Johan Vertommen verantwoordelijk voor de inrichting van de nieuwbouw. Hij stond er echter niet alleen voor. Het beoordelen van de ingediende offertes en het uittesten van het materiaal gebeurde vanuit een werkgroep, waarin de verschillende geledingen van het ziekenhuis vertegenwoordigd waren, elk met zijn eigen specialiteiten. “Dat Pami de aanbesteding in de wacht sleepte, betekende dat ze op alle vlakken goed scoorden. Voor ons was het bijvoorbeeld interessant dat ze alles in eigen beheer deden, de productie incluis. Een dergelijk project brengt immers onvermijdelijk wijzigingen met zich mee. Met een eigen productie is het dan makkelijker bijsturen. Bovendien moesten we ons niet aan standaardmaten houden. Alles was perfect aanpasbaar in functie van de ruimte. Daarnaast bleek uit de referenties die we genomen hebben dat ze zich stipt aan gemaakte afspraken hielden. In een project van deze omvang is dat uiteraard cruciaal.”


Voorbeeldpartner
Claesen en Vertommen hebben zich de keuze voor Pami geen seconde beklaagd. “Tijdens de uitvoering van de werken heeft Pami zich ontpopt tot een voorbeeldpartner”, weet Claesen. “We hadden één aanspreekpunt binnen het bedrijf die wekelijks overlegde om de productieplanning en de leverplanning en plaatsing naadloos af te stemmen. Door de hoeveelheid materiaal die nodig was om het gebouw te vullen en de aannemers die in grote getale aan de slag waren op de site, was dat op zich al een uitdaging. Daarenboven gebeurden er tijdens het traject nog heel wat wijzigingen en aanvullingen. Pami speelde telkens kort op de bal en wist altijd tijdig aan te leveren. Nochtans ging het niet om standaardproducten.” Vertommen was verder onder de indruk van het vermogen van Pami om mee te denken. “Wij zijn gespecialiseerd in zorg, zij in meubilair. Ze wezen ons op mogelijkheden waar we vooraf niet bij stilgestaan hadden. Een mooi voorbeeld daarvan zijn hun in de hoogte verstelbare tafels. Dat stond oorspronkelijk niet op de planning. Door hun advies te volgen kunnen onze medewerkers hun consultaties zowel staand als zittend uitvoeren. We merken dat veel van onze mensen die mogelijkheid benutten en afwisselen tijdens de dag voor een betere ergonomie en minder rugklachten.”


Tevreden gebruikers
De eindevaluatie van het materiaal gebeurt uiteindelijk door de gebruikers. Ook daar ving Claesen niks dan positieve geluiden op. “De stevigheid, de mooie afwerking, de moderne look and feel van het meubilair zijn de elementen die enorm in de smaak gevallen zijn bij onze medewerkers. Ze lieten zich ook zeer positief uit over de mogelijkheid om hun burelen aan te passen in de hoogte aan hun eigen noden. Voor ons het beste bewijs dat we met Pami de juiste keuze gemaakt hebben”, besluit Claesen.


Raadpleeg de pdf.


Bron: FM-Magazine - december 2018