Hoe laat u vier generaties op kantoor efficiënt samenwerken?

Hoe laat u vier generaties op kantoor efficiënt samenwerken?

24/08/2022

Generatie Z stroomt sinds 2016 de arbeidsmarkt in. En doordat babyboomers langer aan de slag blijven, is de kans groot dat u als werkgever voor de uitdaging staat om vier generaties met elkaar te laten samenwerken. Generatie X, Y, Z en de babyboomers. Vier generaties met elk haar eigen cultuur, normen, waarden en manier van werken. Hoe pakt u dat aan? Wij staken voor u ons licht op bij drie experts.

Generaties laten samenwerken
Zakenvrouw Saskia van Uffelen werkt al meer dan 25 jaar in de ICT- en telecomsector. Ook zij stond als verantwoordelijke van een ICT-team voor de uitdaging om verschillende generaties met elkaar te laten samenwerken. Om het bedrijf te laten groeien moest ze nieuwe technologieën implementeren en dus ook nieuwe mensen aantrekken. Hoe kon ze haar oudere medewerkers houden en tegelijkertijd jonge mensen aan haar team toevoegen?

Saskia van Uffelen is pleitbezorger van een nieuwe manier van werken waarbij de kwaliteiten van de vier actieve generaties alle ruimte krijgen. Dat vraagt om een doordachte aanpak en een besef dat het begrip van twee kanten moet komen. Zo creëert u rust en een gezonde basis voor samenwerking. Als diversiteit en inclusiviteit niet gemanaged worden, winnen de machtsstructuren in uw organisatie het. De strijd tussen generaties verschuift dan naar een strijd tussen sterken en zwakken. Strevers zullen zich laten gelden, en prestige en power voeren de boventoon. Gevolg? Creativiteit en innovatie worden geblokkeerd.

Wissel van de macht
De jongeren van generatie Z bestormen nu de arbeidsmarkt. Maar in de bedrijven heerst vaak nog een oude leiderschapscultuur. Tegelijk zit de wereld volop in transformatie en is er een groot tekort aan gekwalificeerde werknemers. Met een war on talent tot gevolg. Het zal bedrijven niet meer lukken om de nieuwe generatie(s) te benaderen als zouden ze babyboomers zijn. Ze hebben andere principes en een andere manier van werken.

Herman Konings is veranderingspsycholoog en trendanalist. Hij stelt vast dat babyboomers nu nog met veel op het werkveld aanwezig zijn. Tussen nu en tien jaar gaan ze met pensioen. Toch nemen zij nu nog de beslissingen en stippelen zij het beleid uit. Wat hem opvalt is dat deze leiders worden vervangen door leiders uit de generatie Y en niet door die uit generatie X, wat u eerder zou verwachten. Dat komt omdat werkgevers millennials zien als connected natives. Ze hebben betere troeven, werken goed samen en switchen vlot tussen het digitale en analoge. Een ontwikkeling om aandacht voor te hebben, want die zou toch wat spanning kunnen opleveren tussen generatie X en Y.

Ook veel gemeenschappelijk
Toch is er tussen werknemers die hetzelfde werk doen maar van een andere generatie zijn, ook veel wat hen bindt. Denk aan gemeenschappelijke interesses en drijfveren. Jongeren kunnen het tegenwoordig best goed vinden met de oudere generaties vindt Yvonne van Sark. Ze schrijft en adviseert al meer dan 25 jaar over jongeren als doelgroep. Ze stelt vast dat jongeren langer thuis wonen. Ook moeten ze minder vechten om hun stem te laten horen, want er is wel degelijk meer aandacht voor de stem en de wensen van jongeren.

Yvonne van Sark merkt dat als er een evenwichtige leeftijdsopbouw is binnen de organisatie, de samenwerking vaak wel goed verloopt. En die kunt u per generatie ook stimuleren. Bijvoorbeeld door een jongerenteam in het leven te roepen dat hun de kans geeft om elkaar informeel te leren kennen. Onderzoek toont trouwens aan dat jongeren het liefst werken in gemixte teams. Met mensen van verschillende leeftijden dus. Zo’n team biedt alles waar jongeren behoefte aan hebben: mensen met ervaring en doorleefde kennis om van te leren, en gelijkgestemde jongeren om zichzelf in te herkennen.

Respect en gelijkwaardigheid
Creëer als werkgever een gedeelde en veilige ruimte waar frisse en misschien soms naïeve ideeën gedeeld mogen worden, zonder dat ze direct beoordeeld worden. Jonge mensen brengen vaak andere dingen aan en hebben een onbevangen blik op zaken. Ze staan meer open voor digitalisering en leren al doende. Als ze voortdurend de boodschap krijgen dat ‘we het al jaren zo doen’ dan demotiveert hen dat enorm.
Een goede samenwerking tussen de generaties ontstaat uit wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Oudere collega’s kunnen houvast bieden vanuit hun ervaring, maar dat werkt pas als ze jongere collega’s gelijkwaardig en respectvol behandelen. Jongeren moeten het klappen van de zweep dan misschien nog leren. Ze kunnen dat maar doen als ze daarvoor ook de ruimte krijgen, een veilige ruimte.

Een goede samenwerking en onderling begrip tussen de generaties is urgenter dan ooit. Het is de beste manier om voor volgende generaties een leefbare wereld te creëren. Als workspace designers staan we u daarin graag bij met onze oplossingen en partners. Wilt u samen met ons bruggenbouwer zijn tussen de generaties op uw werkvloer? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Bron: Psychologies.be

Generaties? Hoe zat dat ook alweer? Deze indeling komt u vaak tegen:

  • Babyboomers: geboortejaar 1945-1960 (nu tussen de 62 en 77 jaar)
  • Generatie X: geboortejaar 1961-1980 (nu tussen de 42 en 61 jaar)
  • Generatie Y (ook wel de Millennials genoemd): geboortejaar 1981-1995 (nu tussen de 27 en 41 jaar)
  • Generatie Z: geboortejaar 1996-2010 (ook wel de Zoomers genoemd) (nu tussen de 12 en 26 jaar)