Een duurzame toekomst voor volgende generaties image

Een duurzame toekomst voor volgende generaties

30/10/2019

Duurzaamheid. Steeds meer mensen zijn het hele jaar bewust met dit onderwerp bezig en proberen hun levensstijl aan te passen. Ook op wereldschaal is er gelukkig groeiende aandacht voor dit thema.


De Verenigde Naties (VN) hebben ‘duurzaamheid’ definitief op de wereldwijde agenda geplaatst met de ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’ of SDG’s die ze in 2015 lanceerden. Met die doelen willen de VN een einde maken aan onder meer armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De ontwikkelingsdoelen werden vastgesteld in samenspraak met burgers en organisaties over de hele wereld. Ze vertegenwoordigen daarmee de wensen van de wereldbevolking als het gaat om een duurzame toekomst voor iedereen.


Duurzaam ondernemen
Ook wij als Workspace Designers zijn ons heel bewust van de verantwoordelijkheid die we dragen. Daarom gaan we resoluut voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Het maakt sinds verschillende jaren integraal onderdeel uit van ons beleid en onze werking. Respectvol omgaan met mens, milieu en omgeving heeft een prominente plaats in onze strategie. En dat geven we concreet vorm in ons beleid naar onze stakeholders, medewerkers en klanten.


ISO-certificaat
Enkele concrete voorbeelden van onze inspanningen op dit vlak zijn het ISO 14001-certificaat en het MVO-Prestatieladder certificaat dat we behaalden. In 2003 ontving Pami, als eerste in de sector, het ISO 14001-certicaat voor het milieubeleid dat we voerden. Een sterk bewijs van ons engagement om onze impact op het milieu steeds verder te verkleinen. Jaar na jaar proberen we onze afvalberg te verminderen en ons verbruik van energie en grondstoffen terug te dringen. De ISO 14001 certificering werd in 2018 nog verlengd tot en met 2021.


MVO
In 2013 kregen we als eerste bedrijf in onze sector in de Benelux het MVO Prestatieladder - niveau 3 certificaat. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om 33 MVO indicatoren door middel van een Managementsysteem en in samenspraak met de stakeholders, voortdurend te ontwikkelen. Zo is het mogelijk om met de juiste balans tussen People, Planet en Prosperity, duurzaam te ondernemen. Na een recente, externe audit werd onze certificering opnieuw verlengd tot en met 2022. Leuk te weten is dat we nog steeds het enige bedrijf in onze sector in de Benelux zijn met dit certificaat. Nieuwsgierig naar wat dat inhoudt? Lees dan ons Duurzaamheidsverslag 2018.

Circulaire economie

In dit rijtje passen ook onze inspanningen die we leveren op het vlak van de circulaire economie. De vastgelegde circulaire strategie is intussen goed ingeburgerd in onze organisatie en wordt ook in de praktijk toegepast in verschillende projecten. Bewust zijn van de eindigheid van grondstoffen, zo weinig mogelijk afval creëren, alternatieve toepassingen en levensduurverlenging vinden voor producten … het zijn allemaal concepten die aangeboden en opgepikt worden in de markt. Het is onze rol én plicht om onze klanten goed te informeren over onze circulaire oplossingen en hen te overtuigen hierin te investeren.


Ecologisch verantwoord
Tot slot nog even aandacht voor de duurzame producten die we op een ecologisch verantwoorde manier produceren. We investeren voortdurend in energiebesparende maatregelen en vergroenen ons wagenpark. Zo vormen MVO, duurzaamheid en circulariteit de hoekstenen van onze strategie en onze dagelijkse activiteiten. Door op die manier onze productie te organiseren, willen we onze bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor de volgende generaties.


Bent u als ondernemer ook bezig met duurzaamheid? Hoe geeft u dat vorm in uw beleid? Wij versterken graag uw inspanningen door u te voorzien van duurzame kantoorinrichting. Investeer bewust in een betere en schonere toekomst. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak met een van onze ervaren specialisten.