Duurzaamheidsverslagen liggen op een rieten bijzettafel

Duurzaamheidsverslag 2022 - 2023

31/08/2023

Maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen zijn bij Pami belangrijke hoekstenen van onze strategie. Steeds bewuster omgaan met grondstoffen en materialen, met energie en milieu, met onze medewerkers en onze omgeving, met onze klanten en leveranciers, kortom met al onze stakeholders, is in de huidige economische context van essentieel belang.

Al sinds 2013 is Pami MVO-gecertificeerd, als enige in onze sector. Respectvol omgaan met al onze stakeholders, rekening houdend met de 3 P’s (People, Planet en Prosperity), staat dan ook al jaren centraal in ons beleid.

Sterk groeien in een krappe arbeidsmarkt is geen evidentie. Ons personeelsbeleid is er dan ook sterk op gefocust onze medewerkers gemotiveerd en betrokken te houden. Daarnaast zetten wij fors in op het aantrekken van nieuwe medewerkers. Wij staan daarbij volledig open voor diversiteit en inclusie. Een tekenend voorbeeld daarvan is onze recente in-house opstart met een ploeg medewerkers van Bewel (sociale tewerkstelling).

Klanten en leveranciers zijn bij Pami heel vaak lange termijn partners, waarmee we in vertrouwen duurzame relaties opbouwen. Customisation en flexibiliteit zijn daarbij zeer belangrijk. Onlangs werd hiervoor ook een aparte service afdeling opgezet, waardoor onze dienstverlening nog verder verbetert. Onze lokale nabijheid en enorme reactiviteit zijn daarbij belangrijke troeven.

Ook in onze productie en in onze producten krijgt duurzaamheid een steeds prominentere plaats. Blijvende investeringen in nieuwe technologie maken onze producten steeds duurzamer en milieuvriendelijker. Daarnaast ontstaat er een steeds grotere interesse van overheden en grote bedrijven in circulaire oplossingen. Bestaande producten een nieuw leven geven met een circulaire aanpak (reuse, remanufacture, refurbish, …) wordt steeds meer ingeburgerd. Pami speelt daar zeer sterk op in en heeft op dit vlak al diverse concrete toepassingen uitgevoerd. Geen greenwashing, maar reële duurzame oplossingen.

Dankzij eigen transport en eigen installatieteams staan wij ook in voor de terugname, het hergebruik en de duurzame recycling van verpakkingsmaterialen. De vergroening van ons wagenpark gaat ook met rasse schreden vooruit.

In dit verslag krijg je een duidelijk beeld van de duurzaamheidsprestaties van Pami en de belangrijke verbeteringen die we hierbij gerealiseerd hebben. Het blijft onze ambitie hierin steeds verder te gaan.

Pami engageert zich om duurzaamheid, MVO en circulariteit een steeds prominentere plaats te geven in onze strategie. Wij trachten op deze manier een steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst voor ons bedrijf, onze medewerkers en de maatschappij.

CEO’s Lode en Hendrik Essers

Gedelegeerd Bestuurder Goswin Fijen

Meer leren over onze inspanningen? Download het volledige verslag.