Duurzaamheidsrapport 2021

Duurzaamheidsrapport 2021

06/05/2021

MVO en duurzaamheid staan nog steeds prominent op de agenda, op alle niveaus en in alle sectoren.

Bij PAMI zijn en blijven we overtuigd van het grote belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn we ook sinds jaren MVO-gecertificeerd. Respectvol omgaan met mens, milieu en omgeving, met al onze stakeholders, heeft een prominente plaats in onze strategie.

2020 was wel een heel bijzonder jaar met de uitbraak van de Corona-epidemie. Dit had een enorme impact op het ganse bedrijf. Productie en logistiek werden enkele weken volledig stilgelegd. Op heel korte termijn werden nieuwe communicatiekanalen ingericht waardoor personeel, klanten en leveranciers bereikbaar bleven. Telewerk werd mogelijk gemaakt door het ter beschikking stellen van allerhande tools om thuis ergonomisch en veilig te kunnen werken.


Er werden veiligheidsprocedures uitgewerkt om terug veilig aan de slag te kunnen. Deze regels dienden regelmatig aangepast te worden aan de steeds veranderende actualiteit. Onze medewerkers toonden een ongelooflijke veerkracht en flexibiliteit om dit alles mogelijk te maken. Als bedrijf hebben we er alles aan gedaan om de betrokkenheid met hen intact te houden.

> DOWNLOAD HIER HET RAPPORT