Support Logo UN Global Compact

Pami sluit zich aan bij de UN Global Compact

23/11/2023

Al sinds 2013 is Pami het enige bedrijf in onze sector in de Benelux met een MVO Prestatieladder-certificaat. Met trots kondigen we nu onze toetreding tot de UN Global Compact aan. Pami omarmt de UN Global Compact principes en integreert deze verder in de bedrijfsstrategie en activiteiten. Het is een natuurlijke uitbreiding en bevestiging van onze inzet voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

UN Global Compact

UN Global Compact, 's werelds grootste initiatief voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), is in 2000 opgericht door de Verenigde Naties. Het spoort bedrijven over de hele wereld aan om zich aan tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie te verbinden.

"Bij Pami streven we altijd naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen."

"Bij Pami streven we altijd naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Deze toetreding onderstreept onze toewijding om positieve verandering teweeg te brengen in de wereld en een verschil te maken in de gemeenschappen waarin we actief zijn.", verduidelijkt CEO Lode Essers. “Pami leverde de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen om duurzaamheid te integreren. We investeerden in milieuvriendelijke productieprocessen, het verminderen van de ecologische voetafdruk en het bevorderen van eerlijke arbeidspraktijken binnen onze toeleveringsketen.”.

Onze toewijding aan duurzame kantoorinrichting

Pami is vastbesloten om kantoorruimtes en -meubilair te creëren die naast functioneel en esthetisch, ook duurzaam zijn. En dit op een manier waarbij we optimale werkomstandigheden garanderen. Hoe uit zich dit in realiteit?

Enkele voorbeelden:

    1. Materialen: 26,3% van onze grondstoffen komen uit gerecycleerd materiaal. Daarnaast zijn onze producten 100% recyclebaar.
    2. Afvalminimalisatie: onze afvalstromen zijn volledig in eigen beheer. Zo hebben we het sorteren ervan volledig in eigen handen en gebruiken we de materialen opnieuw waar mogelijk, zowel product- als verpakkingsmateriaal.
    3. Hergebruik: het ontwerp van onze producten vertrekt steeds vanuit de circulaire design principes. Hierdoor verhogen we de kans op re-use, re-furbishing of re-manufacturing en zorgen we voor een verminderde milieu-impact.
    4. Arbeidsomstandigheden: we hechten een groot belang aan eerlijke arbeidsomstandigheden, het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van inclusiviteit in de arbeidsmarkt. Niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar ook bij onze toeleveranciers.
    5. Transparantie: jaarlijks updaten we ons duurzaamheidsverslag, waarin we in detail thema’s bespreken onder de elementen People, Planet en Prosperity. En dit volgens GRI-richtlijnen.

Door toe te treden tot de UN Global Compact versterkt Pami haar inzet voor duurzaamheid verder en blijven we werken aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.