Interview met Dajo De Prins - Bouwen aan het werkgeluk van uw medewerkers image

Interview met Dajo De Prins - Bouwen aan het werkgeluk van uw medewerkers

24/06/2021

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maar liefst negen op de tien werknemers zich niet ‘actief betrokken’ voelen bij hun werk. En dat veruit de meeste mensen tijdens hun werk niet gelukkig zijn. Een confronterende vaststelling, want werkgeluk heeft veel invloed op ons levensgeluk. En werknemers met meer werkgeluk blijven hun werkgever ook langer trouw. Ze voelen zich gezonder, zijn creatiever en productiever en werken beter samen met anderen. Hoog tijd om voluit de kaart van meer werkgeluk te trekken?


Iemand die helemaal thuis is in deze materie is geluksexpert Dajo De Prins. In mei verscheen van hem het boek Werkgeluk: De fabels, de feiten en de oplossingen. Hij baseerde zich daarvoor op het beste internationale wetenschappelijk onderzoek dat er rond dit thema bestaat. Als Workspace Designers strikten we Dajo voor een interview…

Vier voorwaarden voor werkgeluk
Hoe omschrijft Dajo De Prins werkgeluk? “Werkgeluk is niet een gelukkig gevoel op je werk of een algemeen tevreden gevoel over je baan. Het gaat verder en bestaat uit vier componenten. Pas als die alle vier aanwezig zijn, kun je spreken van werkgeluk:


 1. Allereerst speelt je werktevredenheid mee. Die evalueer je zelf: ‘Hoe positief beoordeel ik mijn werk? Ben ik tevreden over mijn baan?’ Scoor je minstens een zeven op tien, dan zit je goed.
 2. Vervolgens ga je na of je je vaker goed voelt dan niet op je werk. Een goede verstandhouding met je baas en collega’s is daarbij cruciaal. En ook of je je werk als saai ervaart. Heb je tijdens twee derde van je werkdag een goed gevoel? Dan zit het wel snor.
 3. Een derde factor is of je je echt betrokken voelt bij je werk. Ben je enthousiast over je job? Zit je regelmatig in een flow? Of is je baan eerder een verplicht nummertje?
 4. Het vierde en laatste meetpunt is de vraag of je je werk zinvol vindt.


Scoor je goed op alle vier deze punten? Dan ben je werkgelukkig! Zo niet, dan zie je nu duidelijk waar er nog verbetering mogelijk is.”


Wat leert de coronacrisis ons?

De coronacrisis levert op het vlak van werkgeluk interessante bevindingen op. Voor definitieve wetenschappelijke vaststellingen is het nog te vroeg, maar uit ervaringen en observaties leerde Dajo De Prins alvast dit:


 • “Werknemers blijken hun collega’s fysiek erg te missen. Vriendschap en collegialiteit zijn belangrijke onderdelen van werkgeluk. Collega’s blijken broodnodig te zijn om werkplezier te ervaren en ze dragen ook bij tot betrokkenheid bij het werk. Ook missen werknemers het contact met hun rechtstreekse leidinggevende. Ze missen hun betrokkenheid, appreciatie en de kwaliteit van hun relatie neemt af door gebrek aan fysiek contact.
 • Veel werknemers merkten plots dat ze hun werk niet zo zinvol vonden. De werkomgeving met de toeters en bellen die het bedrijf hen bood, viel weg. Ze werden geconfronteerd met de pure inhoud van hun werk en stelden vast: dit is het niet. 40 procent van de werknemers wereldwijd denken er vandaag over na om hun baan te verlaten. In ons land is het aantal werkzoekenden bij de VDAB sterk toegenomen, niet omdat ze werkloos zijn maar omdat ze leuker en zinvoller werk zoeken.
 • Een derde vaststelling gaat vooral werkgevers aan. Want wat blijkt uit de periode van thuiswerk? Dat de meeste werknemers heel goed te vertrouwen zijn. De verwachting was dat er thuis weinig of veel minder gewerkt zou worden. Maar werknemers werken thuis doorgaans zelfs langer. De productiviteit per werkuur zou wel iets lager liggen, maar ze nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen dat het werk geleverd wordt.
 • Tot slot bleek het voor werknemers thuis lastig om privé en werk goed te scheiden. Je bent als het ware altijd op kantoor. Met mentale en psychologische vermoeidheid tot gevolg. Die vervelende files bleken eigenlijk een soort overgangsritueel te vormen. Een manier van afschakelen. Die scheidslijn tussen werk en privé is door het vele thuiswerken sterk vervaagd. Een duidelijker scheiding geeft meer ruimte aan herstel en ontspanning.”


Hybride werken als best way out?
Bedrijven en overheden lijken goede conclusies te trekken uit de werksituatie tijdens de coronacrisis. “Er is een besef dat werknemers niet zonder elkaar kunnen. Dat die fysieke ontmoetingen erg belangrijk en waardevol zijn. Maar thuiswerk heeft ook zijn meerwaarde, want werknemers kunnen daardoor hun leven praktisch beter regelen. Er groeit een consensus rond een evenwichtige verhouding hierin: rond de twee dagen thuiswerk en drie werkdagen op kantoor. Een 60/40-verhouding.”


“Het hoeft geen strikte richtlijn te worden, maar eerder een uitgangspunt. De nieuwe manier van werken vraagt maatwerk en een juiste balans. De manager of leidinggevende speelt daarin een belangrijke rol. Hij moet inschatten in welke mate werknemers baat hebben bij autonomie. En welke werkformule het beste bij hen past. Als je mensen laat thuiswerken, moet je hen vertrouwen geven. Kies als werkgever niet voor technische controlemiddelen. Die hebben vaak een averechts effect. Geef hen vertrouwen, en veruit de meesten gedragen zich vanzelf volwassen.”


Hoe belangrijk is de kantooromgeving voor werkgeluk?
“Onderzoek heeft aangetoond dat op werkplekken zonder ramen mensen angstiger worden en meer neigen tot depressiviteit. Het esthetische van een werkplek heeft ook een invloed op werkgeluk. Is er veel licht en ruimte, dan voel je je als werknemer beter. Thuiswerken was daarom niet voor iedereen een prettig alternatief. Want als je thuis over slechte stoelen beschikt, de kinderen om je heen rennen en je geen tuin hebt, dan is dat best lastig. Deze crisis toonde dan ook aan dat kantoorruimten in feite ‘gelijkmakers’ zijn. Ze voorzien elke medewerker in dezelfde arbeidsomstandigheden. En dat is zeker een groot voordeel voor mensen die het thuis niet zo gemakkelijk hebben.”


“Een prettige en aangename werkplek voorzien is ook een vorm van respect naar de werknemer toe. Je houdt rekening met zijn ergonomie, zijn gevoelens en de esthetiek. Je draagt op een heel tastbare manier zorg voor hem, waardoor hij zich gewaardeerd en erkend voelt. We weten dat meer groen op kantoor een kalmerend effect heeft. Ook in seniorenwoningen blijken bewoners die uitkijken op groen een stuk langer en gezonder te leven dan wie dat niet kan. Een prettige kantooromgeving en -inrichting maakt dus onderdeel uit van een goed werkgelukbeleid.”


Quick wins voor een groter werkgeluk
Met welke kleine bijsturingen kunt u voor meer werkgeluk zorgen? Dajo De Prins geeft drie tips:


 • WhatsAppgroepen voor teams? Die zijn alleen een meerwaarde als je ze duidelijk reguleert. Zorg ervoor dat ze na 18 uur afgesloten zijn, want er zijn altijd werknemers die willen laten zien dat ze hard werken, ook buiten kantoortijd. Maar dat is niet gezond. Werknemers moeten na hun werk tot rust kunnen komen. Anders blijven ze op een hoog stressniveau leven, en daar kan psychische vermoeidheid en uiteindelijk burn-outs van komen. Een goede scheiding van werk en privé is dus belangrijk. Work-life integration klinkt hip maar is slecht voor werkgeluk.
 • Competente en ondersteunende leidinggevenden leveren een sterke bijdrage aan het werkgeluk van hun werknemers. Competentie betekent dat ze bekwaam zijn in het vak dat de werknemer uitvoert en weten wat er gebeurt op de werkvloer. Op die manier kunnen ze zich veel beter inleven en aansturen. Empathie is ook een belangrijke eigenschap voor een goede leider, net zoals ondersteunend aanwezig zijn en niet te directief optreden.
 • Leidinggevenden die zich in minstens twee derde van de situaties positief uiten, zorgen ervoor dat teams zich gelukkig voelen. Positief en inspirerend optreden en erkenning geven waar daar reden voor is, versterkt het werkgeluk. Als leiders liften ze zo hun medewerkers op en hebben ze een groot effect op hun humeur en geluksniveau. Het gezegde ‘beginnen aan een baan en vertrekken voor een baas’ klopt echt.” Neem dus je verantwoordelijkheid als manager en stuur op geluk.


Ook enthousiast over de inzichten over werkgeluk van Dajo De Prins? Win 1 van de 3 gratis exemplaren van zijn nieuwe boek. Stuur een mail naar marketing@pami.be met je antwoorden op onderstaande wedstrijdvragen.


 • De coronacrisis heeft een nieuw licht geworpen op het begrip ‘werkgeluk'. Wat lijkt na deze periode van crisis de consensus rond de ideale verhouding tussen thuiswerk en werken op kantoor?
 • Schiftingsvraag: hoeveel deelnames aan deze wedstrijd zullen we ontvangen tussen donderdag 24/06/2021 en donderdag 01/07/2021 23u59?


Wedstrijdreglement